• 0186 57 10 15

Modelvliegclub Hoekse Waard

Activiteiten M.V.H.W.

De opvallendste bezigheid van de M.V.H.W. is de zorg voor het behoud van het vliegterrein, zodat we kunnen blijven vliegen. Daarvoor moeten we populair gezegd goede maatjes blijven met onze buren en de gemeente.

Dat betekent onder andere ons houden aan de regels van de hinderwet vergunning. Tot de activiteiten behoort natuurlijk ook bij het onderhouden van het vliegterrein en het clubgebouw.

In de wintermaanden houden we het clubverband op peil door informatieavonden en indooravonden te houden. ‘s Zomers vliegen we natuurlijk op het veld, organiseren we wedstrijden voor ons zelf en voor anderen.

Regelmatig helpen we ook mee een festiviteit op te luisteren met een M.V.H.W. vliegdemonstratie. Hieraan meedoen is vooral een stimulans voor de beginners. Een club moet het ook hebben van (jonge) nieuwe leden. Deze zijn van harte welkom en de club helpt ze bij het bouwen en het leren vliegen, liefst tot het niveau van gebrevetteerd vliegen.

M.V.H.W. Organisatie

1 Bestuur

Uiteraard zijn het modelvlieg enthousiasten die de M.V.H.W. bemannen. Het bestuur bestaat uit een vijftal leden. Een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, dat formeel mag handelen namens de M.V.H.W. plus de activiteiten commissaris en de terreinmeester. De club is als de vereniging M.V.H.W. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Naast de maandelijkse winterse clubavonden komt eens per jaar de club bijeen voor de Algemene Leden Vergadering die formele rechtsgeldige besluiten kan nemen.

M.V.H.W. kent naast het bestuur nog een ballotage commissie . Aandachtspunten voor ballotage zijn in feite alle punten, die het huishoudelijk reglement vermeldt met enkele sociale aspecten zoals hulpvaardigheid voor leden, het meedoen met club activiteiten en de zorg voor clubgebouw en vliegterrein.

Beide commissies werken aan de hand van een aandachtspunten lijst, die een leidraad is bij het vaststellen van de waardering. Deze is opgesteld opdat u maar ook elk ander lid van de club kan weten, welke zaken deze club van belang vindt in de omgang met haar leden. De lijsten met aandachtspunten zijn opgenomen in het hoofdstuk M.V.H.W. reglementen van clubboek.

De ballotagecommissie bestaat altijd uit de secretaris en twee leden, die door het bestuur voor deze functie op de Algemene Ledenvergadering worden uitgenodigd.

De huidige bezetting van de modelvliegclub M.V.H.W. is opgenomen in de bijlagen Bestuurslijst en Commissielijst.

Bestuursleden en commissie leden MVHW 2017

Voorzitter:

PeperkampDhr. Adrie Peperkamp
Deze functie is vacant, maar Adrie heeft zich vooralsnog beschikbaar gesteld om als voorzitter t.t. te fungeren. Adrie, is nauw bij de club betrokken en is een fervent indoor vlieger.
Secretaris:
Swinkels
Dhr. Rob Swinkels
Rob, de oprichter van de club, is sinds jaar en dag onze secreraris, welke functie hij heden ten dage nog steeds met veel enthousiasme vervult. Bij mooi weer is Rob regelmatig op het veld te vinden met zijn thermiek zwever, maar vliegt ook graag indoor met micro heli's.
 
Penningmeester:
kervezee

Dhr. Erik Kervezee
Een oude rot die na jaren het vliegen weer heeft opgepakt. Het is een virus vliegeritisch genaamd die je niet loslaat weer. Zowel binnen als buiten is hij te vinden.

Terreinmeester:

Dumont

Dhr. Wim Dumont
Zodra het weer toelaat is hij op het veld te vinden. Door zijn inzet ziet het veld eruit als een biljartlaken.

 

Activiteiten:

Alofs

Dhr. Bert Alofs
Bert organiseert voor de club activiteiten. Of het nu gaat om de jaarlijkse BBQ, exposities, demo's en niet te vergeten de oliebollen fly-in, Bert regelt het wel. Bij goed weer (1025,5 hPa, max. 2 Bft) heb je kans dat je Bert op het veld aantreft met z'n zelfgebouwde cadmiumgele pipercub.

Ballotagecommisie

Lid 1: R.W.Swinkels
Lid 2: W.J.Dumont

2 Vliegterrein

Om het vliegveld te bereiken gaat u over de loopbrug het weiland door naar het clubgebouw. Gebruik makend van andere toegangswegen dan deze ofwel met een vervoermiddel naar het clubgebouw gaan is niet toegestaan. Ook moeten de doorgangen voor landbouwvoertuigen naar de bouwpercelen vrij gehouden worden.In het clubhuis vind u de regels die betrekking hebben op het gebruiken van het vliegveld en het clubhuis zelf.

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Kinderen mogen alleen onderbegeleiding en alleen achter het hek plaatsnemen.

We zijn gelukkig een modelvlieg vereniging en geen kindercrèche of dierenasiel.

De club heeft een prima vliegterrein van 50 x 50 meter dat op professionele wijze is gedraineerd en vlak gemaakt. Aan de rand van het veld is het clubgebouw voorzien van vele gemakken. Er is een vierwielig trekkertje aanwezig met een getrokken kooimaaier voor het grote maaiwerk alsmede een handmaaier, met aangedreven wielen, voor het kleine werk. Voorts is een 15 kiloWat aggregaat aanwezig welke tweehonderdtwintig volt levert voor diverse doeleinden waaronder verlichting. De verlichting kan ook worden omgeschakeld naar twaalf volt waarvoor een accu aanwezig is.

Vliegers kunnen van deze twaalf volt faciliteit gebruik maken door middel van terminals op het veld voor gloeien en starten. Daarmee wordt bereikt dat individuele vliegers geen zware accu’s behoeven mee te nemen. In het clubhuis bezitten wij een bar. Een gasfornuis staat paraat om diverse zaken te verwarmen zoals 'hot chocolade'. Twee gaskachels zorgen ervoor dat het warm is in de wat koudere perioden.

Een grote bouwtafel staat de vliegers ter beschikking. Evenzo zijn er voldoende tafels , stoelen en een heus bankstel om na de vliegerij over de hobby na te praten onder het genot van .......... zoekt u het maar uit.

 

© 2017 MVHW - Modelvliegclub Hoekse Waard, All rights reserved | E-mail: | Disclaimer
Webmaster, Ontwerp & Realisatie | E-mail: