• 0186 57 10 15

Lidmaatschap

Nieuwe leden

1. Het modelvliegen

Modelvliegen is een sport die je volledig in beslag neemt. De winter wordt veelal gebruikt voor het bouwen, 's zomers kan van elke geschikte vliegdag genoten worden.

Op ons terrein kunt u het gehele jaar motor-, elektro-,zweef- en helivliegen op zaterdag, zondag en feestdagen van 13.00 uur tot 18.00 uur. Voor het vliegen met een zweefmodel of elektromodel is er nog een extra mogelijkheid om te vliegen op de woensdagavonden.

Modelvliegen doet je je dagelijkse beslommeringen totaal vergeten. Voor iedereen die daartoe interesse heeft, is modelvliegen te leren. Net als bij het leren autorijden geldt echter ook hier, dat de een sneller leert dan de ander. Wellicht een troost voor u: zelfs een beroepspiloot met een echt vliegbrevet moet het modelvliegen nog leren. Normaal gesproken kan met het modelvliegen op ongeveer dertienjarige leeftijd worden begonnen; een bovengrens bestaat niet. Ook hier geldt hetzelfde als bij auto rijden, een gezond verstand en goed reactie vermogen zijn de voornaamste vaardigheden voor een modelvlieger.

De M.V.H.W. geeft u als beginnend modelvlieger begeleiding bij het vliegen. We gaan er van uit dat een beginnend vlieger in het algemeen iemand is, die geen waaghals is, zich ervan bewust is dat zijn modelvliegtuig geen speelgoed is, gevoel voor en inzicht in de veiligheid van zichzelf en anderen heeft, kritiek van anderen verdraagt en waardeert. Na gebleken vliegvaardigheid kan er zelfstandig getraind worden voor het behalen van een brevet.

2. Lid worden van de M.V.H.W.

Wij nodigen u uit op onze maandelijkse clubavond. Daar kunt u kennis maken met de andere leden en zich inschrijven als aspirant lid. De clubavonden worden gehouden in het "De Swaensvoet" te Nieuw Beijerland. Deze avonden beginnen om 9:00 uur op de eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode.

Wat moet u doen om lid te worden van de M.V.H.W.?

Vul het aanmeldingsformulier in en stuur deze op naar de secretaris.

R.W.Swinkels
Hoflaan 52
3286 AH Klaaswaal
tel. 0186 - 571015
mob 0620973286
e-mailen mag natuurlijk ook naar

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt:
- Lidmaatschap M.V.H.W. seniorleden     € 85,-
- Lidmaatschap M.V.H.W. tot 18 jaar     € 42,50
- Inschrijfgeld (eenmalig)     € 20,-
- Inschrijfgeld tot 18 jaar        € 10,-

Ook is er de mogelijkheid om tegen geringe vergoeding alleen maar te komen indoorvliegen. Vraag hiernaar voor de voorwaarden.

N.B. : Het verenigingsjaar jaar loopt van januari tot december. Als u later in het jaar lid wordt, betaalt u alleen lidmaatschap over de resterende maanden. Uitgebreid zullen we u informeren over onze Vliegclub, de clubverzekering en uw eigen verzekering. Daar hoort ook het keuren van modellen bij op hun luchtwaardigheid en het voldoen aan de geluidsnormen. Als instructeur willen we graag uw model van te voren zien, dat voorkomt mogelijk een teleurstelling op het veld. Op onze clubavonden kunt u ook afspraken maken voor een helpende hand bij het leren vliegen. De ledenlijst helpt u bij het terugvinden van namen en telefoonnummers. Overweegt u een nieuwe zender aan te schaffen neem dan vooral contact op met de secretaris.

De club hanteert uit een zekere mate van zelfbescherming een ballotagesysteem. De regels die daarvoor gelden kunt u ook in dit boekje lezen. Een startend lid is 12 maanden aspirantlid met alle lusten en lasten van een gewoon lid.

3. Opzegging van het lidmaatschap

Vanaf 1 december 2011 is de zogenaamde “Wet van Dam” in werking getreden. In deze wet zijn er nieuwe regels opgesteld met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen. In tegenstelling tot tijdschriften en dergelijke, mogen verenigingen nog steeds het lidmaatschap stilzwijgend met de duur van een jaar verlengen, tenzij er door het lid vóór een bepaalde datum het lidmaatschap is opgezegd. Voor de M.V.H.W. wordt de uiterste opzegdatum, ingaande het nieuwe jaar, gesteld op 31 oktober. De uiterste opzegdatum van 31 oktober stelt de M.V.H.W. in staat het clublidmaatschap van het individuele lid bij de derde o.a. de verzekeraar tijdig vóór de door de derde gestelde opzegdatum van 30 dagen, te beëindigen. In verband met het bovenstaande is ook de contributie-inning verandert. De jaarlijkse contributiebrieven zullen nu worden uitgestuurd omstreeks eind oktober met een uiterste betaaldatum van 18 december.

4. Kosten modelvliegen

Elke hobby kost geld en we willen u alvast een idee geven welke bedragen gemoeid zijn met de kosten voor het clublidmaatschap en de kosten van het modelvliegen zelf. Hoeveel modelvliegen kost hangt af van de keuze van het model, de uitrusting ervan en de radio-apparatuur die men kiest. Een complete uitrusting inclusief een eenvoudig model kost €100,- tot  € 1000,-.

Bij de modelvliegclub Hoekse Waard wordt gevlogen met  zendermode 1. Deze mode wordt in het algemeen in europa en in Nederland gebruikt.

modes

Het voordeel van deze mode is, dat alle leden aankomende vliegers kunnen bijstaan. Ook in eventuele noodsituaties.

Om te leren vliegen strekt deze mode zeer zeker tot aanbeveling.

De primaire stuurbewegingen aileron ( Links - Rechts) en elevator ( Hoog - Laag) zijn over 2 stuurknuppels verdeeld. Bij verandering van uitslag heeft dat tijdens het vliegen geen betrekking op de andere stuurbeweging. Helivliegers vliegen over het algemeen in mode 2. Als de beheersing voldoende is kan men zelf altijd overwegen tot een andere mode.  

© 2017 MVHW - Modelvliegclub Hoekse Waard, All rights reserved | E-mail: | Disclaimer
Webmaster, Ontwerp & Realisatie | E-mail: